Bìa lịch gắn bloc AH55-PN401

48,000 29,000

► Bồi lên ván MDF 3ly, ép vân, bế nổi 3D.
► In bằng công nghệ Metalize hiện đại
► Kích thước: 34 x 60 cm

Gắn được các bloc lịch:
► 13 x 19 cm (Block đại lỡ)
► 12 x 18 cm (Block lỡ)
► 14,5 x 20,5 cm (Bloc đại)
► 10.5 x 14.5 cm (Bloc trung màu)

Hotline: 0917 788 498