Mẫu lịch tết 2019

 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc cao cấp 32-35

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp 32-35

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc cao cấp 36-39

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp 36-39

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc cao cấp 40-43

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp 40-43

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc cao cấp 44-47

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp 44-47

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT102-108

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT102-108

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT111-116

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT111-116

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT117-122

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT117-122

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT123-128

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT123-128

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT129-134

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT129-134

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT139-140

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT139-140

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT94-96

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT94-96

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch lò xo giữa gắn bloc HT98-102

  0 trên 5

  Bìa lịch lò xo giữa gắn Bloc cao cấp HT98-102

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2017
  Nền in Metalize 4 màu bế nổi
  Hình gà nổi 3D bằng nhựa
  Đế dưới in Metalize
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa – Giấy Duplex 2.000g

  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
[contact-form-7 404 "Not Found"]
>