Lịch lò xo giữa gắn bloc

  • 2018 – Lịch lò xo giữa NB40-41-42-43

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:38x70cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018 – Lịch lò xo giữa NB44-45-46-47

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:38x70cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018 – Lịch lò xo giữa NB48-49-50

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:37x70cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018 – Lịch lò xo giữa NB51-52-53

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:37x70cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018- Lịch lò xo giữa NB-04-05-06-07

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc NB-04-05-06-07

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:30x60cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018- Lịch lò xo giữa NB08-09-11-12

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc NB08-09-11-12

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:30x60cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018- Lịch lò xo giữa NB10-14-15-16

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc NB10-14-15-16

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:30x60cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • 2018- Lịch lò xo giữa NB36-37-38-39

    0 trên 5

    Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

    Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
    In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
    Kích thước bìa lịch:37x70cm
    Bìa lịch lò xo giữa
    Gắn được các loại bloc:
    14.5*20.5 cm (Bloc đại)
    13*18 cm (Bloc đại lỡ)
    10,5×14,5cm (Bloc trung)
    Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

    48.000  35.000 
  • Lịch lò xo giữa gắn bloc JPH34-35-36

    0 trên 5
    Mẫu lịch lò xo giữa gắn bloc JPH34-35-36

    * Kích thước lịch lò xo giữa : 35 x 37cm
    * Bìa Duplex ngoại dày 1,200
    * In Metalize dập nổi 3D
    * Bộ Số 13 tờ in giấy C100gsm

    40.000  25.000 
  • Lịch lò xo giữa gắn bloc JPH35-36-37

    0 trên 5
    Mẫu lịch lò xo giữa gắn bloc 06

    * Kích thước lịch lò xo giữa : 35 x 37cm
    * Bìa Duplex ngoại dày 1,200
    * In Metalize dập nổi 3D
    * Bộ Số 13 tờ in giấy C100gsm

    40.000  25.000 
  • Lịch lò xo giữa gắn bloc JPH37-38-39

    0 trên 5
    Mẫu lịch lò xo giữa gắn bloc JPH37-38-39

    * Kích thước lịch lò xo giữa : 35 x 37cm
    * Bìa Duplex ngoại dày 1,200
    * In Metalize dập nổi 3D
    * Bộ Số 13 tờ in giấy C100gsm

    40.000  25.000 

0942.151.729

Liên hệ