Lịch lò xo giữa gắn bloc

 • 2018 – Lịch lò xo giữa NB40-41-42-43

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:38x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018 – Lịch lò xo giữa NB44-45-46-47

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:38x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018 – Lịch lò xo giữa NB48-49-50

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018 – Lịch lò xo giữa NB51-52-53

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018- Lịch lò xo giữa NB-04-05-06-07

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc NB-04-05-06-07

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:30x60cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018- Lịch lò xo giữa NB08-09-11-12

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc NB08-09-11-12

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:30x60cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018- Lịch lò xo giữa NB10-14-15-16

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc NB10-14-15-16

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:30x60cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • 2018- Lịch lò xo giữa NB36-37-38-39

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn Bloc (Gấp lại) đẹp cao cấp

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc gấp lại 2018
  In metalize cao cấp, ép vân, bế nổi 3D, phủ màng 7 màu công nghệ Nhật Bản
  Kích thước bìa lịch:37x70cm
  Bìa lịch lò xo giữa
  Gắn được các loại bloc:
  14.5*20.5 cm (Bloc đại)
  13*18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)
  Trọn bộ bìa lịch kèm bloc tùy chọn. Giá chưa bao gồm chi phí ép kim, túi đựng lịch

  48.000  35.000 
 • Lịch lò xo giữa gắn bloc JPH34-35-36

  0 trên 5
  Mẫu lịch lò xo giữa gắn bloc JPH34-35-36

  * Kích thước lịch lò xo giữa : 35 x 37cm
  * Bìa Duplex ngoại dày 1,200
  * In Metalize dập nổi 3D
  * Bộ Số 13 tờ in giấy C100gsm

  40.000  25.000 
 • Lịch lò xo giữa gắn bloc JPH35-36-37

  0 trên 5
  Mẫu lịch lò xo giữa gắn bloc 06

  * Kích thước lịch lò xo giữa : 35 x 37cm
  * Bìa Duplex ngoại dày 1,200
  * In Metalize dập nổi 3D
  * Bộ Số 13 tờ in giấy C100gsm

  40.000  25.000 
 • Lịch lò xo giữa gắn bloc JPH37-38-39

  0 trên 5
  Mẫu lịch lò xo giữa gắn bloc JPH37-38-39

  * Kích thước lịch lò xo giữa : 35 x 37cm
  * Bìa Duplex ngoại dày 1,200
  * In Metalize dập nổi 3D
  * Bộ Số 13 tờ in giấy C100gsm

  40.000  25.000 

0942.151.729

Liên hệ

Loading...