Công ty in lịch tết JINPACK cung cấp mẫu bìa lịch 2019 cao cấp ra thị trường lịch tết 2019. Chiết khấu bìa lịch tết treo tường cao cho đại lý lịch trên toàn quốc.

 • Bìa lịch gắn bloc JPBS19-20

  0 trên 5

  Bìa lịch gắn bloc JPBS19-20

  Nhóm lịch: Bìa lịch gắn Bloc 2018
  in offset 5 màu,
  Ván MDF 2.5cm
  Kích thước bìa lịch: 35x50cm

  48.000  35.000 
 • Bìa lịch Khung Ngọc 01

  0 trên 5
  – Nhóm lịch: Bìa lịch Khung ngọc JPBM16-17-18

  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 42×71.5cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Bìa lịch Khung Ngọc 02

  0 trên 5
  – Nhóm lịch: Bìa lịch Khung ngọc JPBM20-21-26

  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 42×71.5cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Bìa lịch Khung Ngọc 03

  0 trên 5
  – Nhóm lịch: Bìa lịch Khung ngọc 2018

  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 35×60.5cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Bìa lịch Khung Ngọc 04

  0 trên 5
  – Nhóm lịch: Bìa lịch Khung ngọc 2018

  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 35×60.5cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Bìa lịch Khung Ngọc 05

  0 trên 5
  – Nhóm lịch: Bìa lịch Khung ngọc 2018

  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 35×60.5cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Bìa lịch Khung Ngọc 06

  0 trên 5
  – Nhóm lịch: Bìa lịch Khung ngọc 2018

  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 35×60.5cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Mẫu bìa lịch JPBL01

  0 trên 5
  Tên lịch: Kim kê đại cát, Phúc, Tâm

  – Nhóm lịch: Bìa lịch cao cấp 2017
  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 37x68cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Mẫu bìa lịch JPBL02

  0 trên 5

  Tên lịch: Phúc Lộc Thọ

  Đặc điểm:
  – In Metaline, công nghệ thành phẩm hiện đại
  – Kích thước bìa: 34 x 60cm
  – Gắn đưuọc các Bloc lịch
  – 16 x 24 cm ( Bloc đặc biệt)
  – 14,5 x 20,5 cm ( Bloc đại)
  – 12 x 18 cm( Bloc đại lỡ)

  40.000  25.000 
 • Mẫu bìa lịch JPBL03

  0 trên 5
  Tên lịch: Thuận Buồm Xuôi Gió

  – Nhóm lịch: Bìa lịch cao cấp 2017
  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 37x68cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
 • Mẫu bìa lịch JPBL04

  0 trên 5
  Tên lịch: Di Lặc

  – Nhóm lịch: Bìa lịch cao cấp 2017
  In metalize công nghệ thành phẩm hiện đại
  Kích thước bìa lịch: 37x68cm
  Gắn được các loại bloc:
  16×24 cm (Bloc đại đặc biệt)
  14.5×20.5 cm (Bloc đại)
  12 x 18 cm (Bloc đại lỡ)
  10,5×14,5cm (Bloc trung)

  40.000  25.000 
[contact-form-7 404 "Not Found"]
>